Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Ondrej Kolarovský - 11. júla 2021

Paradoxy Jonášovej misie

Kto to bol Jonáš a aký bol jeho problém? Strach, lenivosť? Ježiš hovoril o Jonášovi ako o skutočnej historickej osobe. Najväčší zázrak nebola Jonášova skúsenosť pohltenia veľkou rybou ale zázrak pokánia Asýrčanov. Aj napriek tomu, že Jonáš si toto pokánie nevedel predstaviť. Jonáš utekal od Boha, od ľudu. Ako ovplyvnili jeho rozhodnutia ostatných ľudí? A čo my? Nekonáme podobne ako on? Boh nezachránil iba Ninive ale aj samotného Jonáša.

Citát z Biblie: Jonáš 1:1-10

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj