logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Pavel Hanes - 20. júna 2021

Evanjelium mocou Božou

Evanjelium mocou Božou

Evanjelium sa často prezentuje na základe textu z Jána 3:16 s dôrazom na fakt, že Boh miluje svet. Ján 3:16 však nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi, poprednému Židovi, ktorý potrebuje pochopiť, že spasenie nie je limitované len na židovský národ. Hriech, spravodlivosť a súd sa dnes nenosia. Niekedy si dokonca dovolíme Boha súdiť za jeho tvrdé názory a skutky. No nie Boh je na lavici obžalovaných, ale my. V evanjeliu sa totiž odhaľuje Božia spravodlivosť. Povedať, že Boh je láska bez toho, aby sme nepovedali, že je aj spravodlivý sudca, nie je plné evanjelium a môže hriešnikov viesť k tomu, že sú v poriadku a nepotrebujú nič vo svojom živote meniť. Boh sa nielen hnevá na nespravodlivých, ale im aj ponúka svoju spravodlivosť. Boha musíme preto vidieť vo svetle plného evanjelia - ako toho, ktorý má plné právo súdiť svet a aj mňa. Ak chceme, aby malo evanjelium moc, musíme svetu v plnej istote zvestovať fakty o našom hriechu a o Božej spravodlivosti. Potrebujeme spravodlivosť ukázať a aj praktizovať. Chceme byť ako soľ a svetlo?

Citát z Biblie: Rimanom 1:16-18

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj