Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Andrej Kraljik - 29. augusta 2021

Biely kamienok

Veriaci v Pergamone ostávajú verní Kristovi aj v čase prenasledovania. Vonkajším útokom síce dokázali odolať, no s vnútornými falošnými učeniami sa nevedeli vysporiadať a tak zvestovanie čistého evanjelia bolo ohrozené. Aj my žijeme v podobnej dobe ako tí v Pergamone. Potrebujeme oznamovať jedinú cestu života - Ježiša Krista. Kto sa ozve? V tomto texte nachádzame aj výzvu k pokániu - pretože súd je istý. Čo však symbolizuje biely kamienok? A aké posolstvo prináša?

Citát z Biblie: Zjavenie 2:12-17

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj