A buďte vďační – slovo seniora seniorom a nielen im

A buďte vďační – slovo seniora seniorom a nielen im

Čo je to vďačnosť? Prečo je tak ťažké poďakovať?

Vďačnosť, vďaka, ďakovať, ďakovanie, poďakovať, vďačiť, dobrorečiť, dobrorečenie – to sú slová veľmi blízke a pritom aj často vzdialené nám, nášmu praktickému životu. Prečo je tak ťažké poďakovať? Veď nás nič nestojí vyslovenie jedného či dvoch slov, ktoré by mali vyvierať z našich sŕdc. Už naše malé deti sme učili: No, poďakuj pekne. A pamätáte si ešte často na ten vzdor?! To sme my ľudia!

Pred nejakým časom som zachytil z rozhlasovej stanice asi tieto slová:

Aj keď nadávam, že zvoní budík a že musím vstávať, ďakujem Ti, Pane, že počujem, veď koľko ľudí je hluchých…
Aj keď šomrem, že už je ráno a slnko vchádza do izby, ďakujem Ti, Pane, že vidím, veď koľko ľudí je slepých…
Aj keď sa mi nechce vstávať, ďakujem Ti, Pane, že mám silu vstať, veď koľko ľudí je pripútaných na lôžko…
Aj keď často vládne nervozita, lebo sa pripálila hrianka alebo vznikol nejaký iný problém, ďakujem Ti, Pane, za svoju rodinu, veď koľkí žijú osamotení…
Aj keď nevyzerám v zrkadle ako vystrihnutý z obrázku, ďakujem Ti, Pane, že som taký, akého si ma stvoril a máš ma rád…
Ďakujem Ti, Pane, že žijem, veď koľkí z cintorína by si to so mnou vymenili…
Ďakujem Ti za všetko, Pane.

V žalme 92,15 je napísané toto: Tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. Ešte aj v šedinách ponesú ovocie a budú svieži a zelení. Ale kto? Každý starý človek? Nie! Len tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, tí budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha. A aké je naše poslanie? Hovoriť o Hospodinovi našim deťom a vnúčatám – odovzdávať pochodeň Božieho slova ďalej. To sú plody nášho života tu na tejto zemi.

Muž po operácii ďakuje Bohu

Istému osemdesiatročnému mužovi operovali oči. Operácia sa podarila. Keď sa tento muž nasledujúce ráno prebudil, oči mal ešte zaviazané, ale počul, že sa niekto blíži k jeho posteli. Nevedel, či je to lekár alebo sestrička, ale ticho sa spýtal: Komu okrem Pána Boha mám poďakovať, že budem môcť zase vidieť? Nezabudol na vďačnosť. Keby sme aj v priebehu rokov postrácali zdravie, silu a sviežosť, ak nám zostane dostatok vďačnosti Pánu Bohu i ľuďom okolo nás, je jedným znamením, že naša staroba je ako naša mladosť.

Aj keby nekvitol figovník

A keby aj nekvitol figovník,…polia by nedorobili potravy…, chceme sa veseliť v Hospodinovi a plesať v Bohu nášho spasenia (Hab 3,17-18).
Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni niktorého zo všetkých Jeho dobrodení (Ž 103,2)

Ján Baláž