Jaroslav Bán - 1. júla 2019

Evanjelium na cestách #1 - úvod

Evanjelium na cestách

séria: "Evanjelium na cestách"

Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už dve tisíc rokov a moc evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako evanjelium. Pri príležitosti spoločnej návštevy historických miest spojených s prvým zvestovaním evanjelia apoštolom Pavlom, som spolu s bratmi a sestrami v zbore Bratskej jednoty baptistov v Košicicah študoval spôsob, akým bolo evanjelium prvotne zvestované. Chceli sme spolu uvidieť plastický obraz moci evanjelia na jednotlivých konkrétnych prípadoch, keď bolo po prvýkrát v histórii zvestované apoštolom Pavlom. Tieto štúdia sú dostupné aj v knižnej podobe. Audio nahrávku spracovalo Rádio Logos - www.radiologos.sk.

Ďalšie kázne

Powered by Series Engine