Dámske raňajky s príchuťou pohostinnosti
Článok

Dámske raňajky s príchuťou pohostinnosti

V sobotu 17.2.2024 sa stretlo 56 žien vo veku od 9 do 82 rokov na spoločných raňajkách. Okrem dobrého jedla a zaujímavej ručnej práce (ďakujeme Klaudy ❤️) sme spolu premýšľali o tom, ako Božie slovo popisuje pohostinnosť a ako ju môžeme praktizovať dnes. Pohostinnosť podľa Božieho slova nezačína nádherne upraveným domom, bohato prestretým stolom, či poskytnutím maximálneho súkromia.

Poďakovanie Bohu za 100 rokov zboru
Článok

Poďakovanie Bohu za 100 rokov zboru

Žalm 100, 5 sme použili ako hlavný verš na pozvánkach ku slávnosti stého výročia činnosti baptistov v Košiciach. Celý Žalm bol hlavným motívom slávnostnej bohoslužby k tejto príležitosti. Prečo práve tento Žalm?

Oslavy storočnice
Článok

Oslavy storočnice

Vydarená oslava je za nami. Ostali pekné spomienky na osobné rozhovory, na posolstvá, ktoré odzneli v programe a pekné piesne JAS-u, Oktávy aj pieseň Ukrižovaný s Kristom, ktorú spieval Charles Baldis.

100 rokov Baptistického zboru v Košiciach
Článok

100 rokov Baptistického zboru v Košiciach

Blíži sa veľké výročie 100 rokov baptistického zboru v Košiciach a 20 výročie od otvorenia novej modlitebne. Pozývame vás všetkých na tieto oslavy, ktoré sú naplánované na sobotu 4. 11. so začiatkom o 15:00 a v nedeľu 5.11. o 9:30.

Pozdrav z misie od Petriľákovcov
Článok

Pozdrav z misie od Petriľákovcov

tak ako vy aj my sme už plne nasadení v novej jesennej sezóne. Dovoľte nám, aby sme sa v tomto newslettri ohliadli za letným obdobím a informovali vás o dianí v našej službe na Ukrajine.

Pozdrav z misie od Petriľákovcov
Článok

Pozdrav z misie od Petriľákovcov

Milí partneri misie Light for the Nations na Ukrajine! Prinášame Vám súhrn aktuálneho diania. Medzi hlavné highlighty určite patrí to, o čom sme dlhšie snívali a to je rozbehnutie domácich skupiniek v rámci našej mládeže, pričom jedna sa stretáva u nás doma. Na našich skupinkách bližšie rozoberáme kázeň z mládeže a jej aplikáciu. Máme tak priestor pre hlbšie učeníctvo.

Krst na vyznanie viery
Článok

Krst na vyznanie viery

V nedeľu 11. júna sme mohli byť svedkami piatich Božích detí, ktoré sa rozhodli vyznať svoju vieru pred ostatnými v biblickom krste ponorením. Ich svedectvá hovoria o tom, že im Boh ukázal ich hriešnosť, v pokore Mu vyznávali svoje hriechy a prijali Ho do svojho života ako Pána a Spasiteľa.

Zborový výlet – keď sa stretne veľká rodina
Článok

Zborový výlet – keď sa stretne veľká rodina

Ako to dopadne, keď sa na jednom mieste ubytuje 85 a v sobotu zíde cca 120 ľudí zo zboru?
To sme sa mohli tento víkend presvedčiť na vlastnej koži. Deti zabojovali na stanovišťach o pečiatky, ktoré neskôr vymenili za sladké odmeny. Ženy porazili v súťaži mužov (vraj ich muži nechali vyhrať),