Božia starostlivosť o seniorov (Nielen o nich)

Božia starostlivosť o seniorov (Nielen o nich)

Zamyslenie nad textom z Biblie určené pre seniorov

Verš pre seniorov

V posledný deň starého roku si zvykneme ťahať verše pre jednotlivé skupiny v zbore. Ja som ťahal verš pre seniorov. Boli to naraz tri verše z 91. žalmu (5-7):

…Nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní… Zvláštne slovo, ktoré sme prijali vo viere v Najvyššiu Autoritu. Zďaleka som nemyslel, že to je veľmi konkrétne slovo nielen pre nás seniorov, ale pre všetkých veriacich na svete.

Chcem sa v krátkosti s vami podeliť, čo sme si na januárovom a februárovom stretnutí o tomto texte z Božieho slova povedali. Budem citovať z pripraveného textu.

Zhodli sme sa na tom, že sú to verše plné Božej vernosti, verše plné nádeje, verše plné optimizmu, verše plné zasľúbení.

Komu patria tieto verše?

Neboli by vhodnejšie pre ľudí, ktorí pracujú v infekčnom prostredí alebo na iných rizikových miestach, kde ľudia umierajú? Nie. Odpoveď nájdeme hneď v prvom verši. Tento žalm patrí tým, ktorí bývajú v skrýši Najvyššieho, ktorí spod tejto ochrany za žiadnych okolností nevychádzajú a ktorí nocujú v tôni Všemohúceho. Tieto verše patria nám seniorom, lebo sme si ich vytiahli pre tento rok. Možno, že sa niektorých z nás dotknú veľmi konkrétne, že pocítime ich dosah na vlastných životoch. Aj keď im dnes celkom nerozumieme, iste časom všeličo veľmi konkrétne pochopíme…

Povzbudzujúce slovo – nebudeš sa báť

V šiestom verši je pre nás povzbudzujúce slovo: nebudeš sa báť. Nie je tam napísané, že nás obíde mor alebo nákaza, to všetko sa nás môže dotknúť, hoci len okrajovo, môže nás to zasiahnuť, nemusí nás to minúť, ale vo všetkých prípadoch je s nami Boh. On prikázal svojim anjelom, aby nás ostríhali na všetkých našich cestách. Na všetkých. On je s nami vo všetkých našich búrkach života, hoci sa niekedy zdá, že spí (Mt 8,24). Hľa, nedrieme, ani nespí ten, ktorý ostríha Izraela ( Ž 121,4). Hospodin je naším strážcom, Hospodin je našou tôňou po našej pravej ruke ( Ž 121,5).

Nemáme sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ale je to nebezpečenstvo, ktoré nemusí mať osobný charakter. Môže to byť aj zvrátený duch doby, ktorý na nás útočí aj dnes. Veď málo zvrátenosti je okolo nás v dnešnej dobe? Na Slovensku, aj inde na svete. Ako sa tomu brániť? Nevychádzať spod ochrany Božej. Morová nákaza sa šíri akosi sama od seba. Môže pustošiť v mrákote aj na poludnie. Nech nám Pán dá múdrosť, aby nás nezachvátila tma (J 12,35)

V každom prípade v našich životoch sa musíme podriadiť, poddať Bohu. Len v Božej skrýši sa  môžeme cítiť bezpeční.

Dokedy?

Až do slávneho stretnutia s našim Pánom. To nám chce Božie slovo cez Ducha svätého povedať. Aká to nádej pre nás seniorov. Slávna nádej, ktorá nezahanbuje. On nám dá vidieť svoje spasenie.

Ján Baláž