Detský denný tábor – vláčikom do sveta

Detský denný tábor – vláčikom do sveta

Vláčikom do sveta

19. – 23. 8. 2019 sme v spolupráci s Detskou misiou organizovali Detský denný tábor s názvom: Vláčikom do sveta. K dispozícii bolo niekoľko vlakov (šikovné mamičky ich vyrobili z kartónu), ktoré v posledný táborový deň vypravil aj skutočný výpravca Filip. Tí, ktorí nasadli do vlaku, neľutovali. Každý deň sme zastavili na inej stanici – raz to bolo v meste Úr, inokedy na púšti ale najdôležitejšia bola posledná zastávka – nebo. Dozvedeli sa množstvo zaujímavosti zo sveta vlakov – aký vlak je najrýchlejší, ktorý prepraví najviac ľudí a vôbec, ako vyzerala prvá lokomotíva. Bola na paru a repliku funkčného parného stroja sme mali možnosť vidieť aj na vlastné oči. Každá stanica, na ktorej sme s deťmi vystúpili bola bránou k poznaniu Božích princípov a ich praktického uplatnenia v živote. Deti nás prekvapovali tým, ako rýchlo sa dokázali naučiť verše z Biblie naspamäť a aké dobré otázky vedeli klásť.

Prežili sme veľa dobrodružstiev ale na to, ako sme do nitky zmokli na túre nad Gelnicou určite nezabudneme!

Športové aktivity

Športové aktivity pre deti pripravili Aďa a Marek. Odviedli skvelú prácu – deti sa dosýtosti vybláznili, pričom všetko bolo v hraniciach fair-play. Vedúci ocenili, že deti boli príjemne unavené a že na lekciách dávali pozor.

Kto zvíťazil?

Záverečný deň bol ukončený programom, ktorý bol prierezom celého týždňa. Vyhodnotili sa aktivity – víťazom sa stal tím oranžových, no morálnymi víťazmi sme boli všetci zúčastnení.  A ozaj, ďakujeme rodičom za domáce koláče, ktoré na toto stretnutie doniesli. Sme  vďační Pánu Bohu za celý tábor. Zvládli sme to a tešíme sa na budúci ročník.

  • deti vystupujú počas tábora
  • vystúpenie detí na tábore
  • deti na tábore vystupujú
  • deti na detskom tábore oranizovanom s Detskou misiou
  • detský tábor s výpravcom