Guľáš na Jahodnej

Guľáš na Jahodnej

Akcia sa vydarila. Nielen preto, že nám nepršalo a ani nie preto, že guľáš bol výborný a nič sa nezvýšilo, ale hlavne preto, že sme sa opäť mohli stretnúť ako spoločenstvo pri športe, jedle, hrách a rozhovoroch. Pán Boh nám po dlhej korona prestávke doprial aj reálne spoločenstvo, nielen cez počítačové obrazovky. Našu vďačnosť a jednotu sme na záver vyjadrili spoločnými modlitbami. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, ďakujeme každému, kto sa podieľal na príprave a hlavne veľká vďaka nášmu Bohu, ktorý nás spája a napĺňa svojou láskou jeden k druhému.