Hľadanie pravdy v súčasných pandemických časoch

Hľadanie pravdy v súčasných pandemických časoch

Hľadanie pravdy v súčasných pandemických časoch

Skutky 17:1-15

Ako sa nám pokazil internet

V roku 2009 sa nám pokazil internet. Vývojar Chris Wetherell, ktorý navrhol pre Twitter tlačítko retweet, do dnešného dňa ľutuje, čo urobil. Po jeho uvedení si uvedomil nasledovné: “Je možné, že sme práve štvorročnému dieťaťu podali nabitú zbraň.” Dnes samotný vývojar tohto tlačítka hovorí o potrebe opraviť sociálne siete. Dovtedy sa správy preposielali manuálnym kopírovaním, čo ľudí aspoň trochu prinútilo sa nad obsahom zamyslieť. Ale keď prišlo tlačítko retweet, tak sa sa rozpútalo a rozšírilo peklo. V roku 2010 potreboval nakopnúť svoju sociálnu sieť Facebook a preto skúšal odkúpiť Twitter, čo mu nevyšlo a tak odkopíroval od Twitteru niekoľko prvkov, medzi iným aj tlačítko retweet, ktoré nazvali share – zdieľaj. A zrazu hlúposť dostala krídla.

Profesor David Rand na Massachusetts Institute of Technology, ktorý sa venuje štúdiu dezinformácií hovorí, že “ľudia, ktorí sa pozastavia a zamyslia, dokonca aj vo veciach, ktorým majú náklonnosť uveriť, majú väčšiu šancu, že nepodľahnú falošným správam.” Retweet a share stimulujú extrémny, polarizujúci a poburujúci obsah. Teraz Twitter a Facebook hľadajú spôsoby, ako zmierniť dôsledky bezhlavého zdieľania, no momentálne máme stav, že môžeme povedať – internet sa nám pokazil. (zdroj: https://www.buzzfeednews.com/article/alexkantrowitz/how-the-retweet-ruined-the-internet)

Hľadanie pravdy je proces

Ako sa ale vyznať v záplave informácií, ako rozsudzovať, čo je pravda a čo nie? Hľadanie pravdy je proces. Ján Hus povedal: “Hľadaj pravdu, počúvaj pravdu, uč sa pravde, miluj pravdu, bráň pravdu až do smrti, pretože pravda ťa vyslobodí.”

Pavol zvestuje Krista a dokazuje, že je Mesiáš

V Skutkoch 17:3 Pavol odhaľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že Ježiš, ktorého im zvestoval je Mesiáš. Pavol nedokazoval veľkú Božiu pravdu iným zdrojom ako samotným Božím Slovom (v.2)! Pavol stretol Ježiša na ceste do Damasku a mal plné právo hovoriť o tejto skúsenosti ako o dôkaze Mesiáša. Ale on sa opieral o Písma! Pretože aj naša skúsenosť musí byť skúmaná Písmom.

A jeho úsilie bolo požehnané – niektorí sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi.

Ale zlo na seba nedalo dlho čakať.

Žiarliví židia vzali akýchsi podliakov z ulíc, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Aj dnes sme svedkami polarizovania spoločnosti a nechýbajú ani tieto nástroje – manipuluje sa ľuďmi, ktorí nemajú kritické myslenie a ktorí sa tak stávajú dobrými šíriteľmi zla.

Keď sa Pavol dostal do Beree, tak čítame, že tí v Berei šľachetnejší ako tí v Tesalonike – verš 11, a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak.

Súčasťou kritického myslenie je skúmať, či je tomu tak. Sociálne siete nás motivujú rýchlo rozposielať informácie o ktorých si myslíme, že sú pravdivé, no nie sme ani trochu podobní Berejským, ktorí skúmali veci, či je tomu tak. A v duchovných otázkach to môže byť podobné. Falošní učitelia ťa budú nabádať, aby si odpojil svoju myseľ! Úplný opak toho, čo hovorí Biblia.

Filipským 1:9-10 Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň.

Čítame, že máme skúmať, posudzovať, rozsudzovať a aj keď kázal sám apoštol Pavol, tak potrebujeme skúmať Písma, či je tomu tak!

Stretol som sa s názorom, že litera zabíja a preto nemá význam študovať Písma, ale prežívať zážitky s Bohom. Dokonca o Teológií niektorí hovoria, že je od diabla. Ako by si sa ale inak dozvedel o Božej milosti, o vyvolení, o spasení, o Božích vlastnostiach ak nie z Písma!

Nezabúdajme, že v Bereji poctivým skúmaním litery uverili v Krista!

Skutky 17:12 – A tak uverili mnohí z nich i gréckych žien popredných i mužov uveril nemalý počet.

Ako je to s tým hľadaním pravdy?

Je pravda niečo, čo hovorí väčšina?

Veď Noach stál sám pred množstvom ľudí, ktorí neverili, že príde potopa. Staval koráb na súši a verím, že si za to vyslúžil posmech. V Tesalonikách ako aj v Bérei židia pobúrili davy, aby mohli presadiť svoju pravdu. Ale pravda nestojí na množstve ľudí, ktorí niečo tvrdia.

Je pravda niečo, čo mi prináša dobrý pocit?

Ján Hus bránil pravdu až po hranicu. Určite to nebol príjemný pocit. Taktiež apoštoli hlásali pravdy z Božieho slova a mnohí skončili popravení.

Je pravda niečo, čo hovorím ja?

Biblia hovorí, v Jeremiášovi 17:9 “Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná.” Aj ja sám seba dokážem oklamať. A buďme úprimný, často sa stáva, že sa klameme len preto, aby sme z toho mali nakoniec výhody.

Žijeme vo svete, kde o informácie nie je núdza. Problém je ich triediť. Ako sa v tom vyznať? Ako sa vyhnúť nenávisti, ktorá sa šíri internetom? Chcete praktickú aplikáciu – vypnite si Facebook, keď vás rozčuľuje. Alebo zdieľajte veci, ktorých zdroje máte overené. Skúmajte, či je tomu tak! Rovnako tak v duchovnej oblasti potrebujeme ako tí v Bereji rásť v poznaní Boha skúmaním Písma.

Peter J.