Ježiš zvíťazil aj nad smrťou

Môj príbeh o tom ako Ježiš zvíťazil aj nad smrťou

Moje detstvo

Ako dieťa som chodievala každú nedeľu do kostola. Počúvali sme Slovo Božie, ale skutky tomu neodpovedali. Bála som sa, snažila som sa, no nešlo mi to. Božia láska sa neodrážala v rodine. Otec chodil z kostola rovno do krčmy, doma sa rodičia hádali, stará mama plakala a ja som sa bála. Vedela som, že to nie je to. Že musí byť viac. Nevedela som ako ďalej.

Pýtala som sa aj starších zboru a dostala som odpoveď, že musíš sa snažiť. Lebo inak nás Pán Boh potrestá. V mojom srdci bol strach. Vydala som sa, narodil sa mi syn a môj strach sa iba stupňoval. Ako rodič som sa už bála nielen o seba, ale aj o svoje dieťa.

Jedného dňa zazvonil pán na naše dvere a oznámil mi: „Váš syn je mŕtvy“.

Zlom v živote po smrti môjho syna

Zrazu sa všetko v mojom živote zrútilo. Padla som vtedy na kolená a celým srdcom som volala na Boha a prosila ho o pomoc. Otvorila som Slovo Božie a Pán mi hovoril cez jeho Slovo. V Bibli v liste Rimanom som čítala, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobré. Ako to? Veď sa stala strašná vec. Pokračovala som. „Ak je Boh s vami, kto je proti vám? Boh dal svojho Syna za nás.“ Aká to bola veľká Božia láska.

Chcela som ho poznávať ďalej, poznať jeho lásku. A Boh hovoril cez svoje Slovo. Veľa vecí som nechápala, no verila som Bohu. Vedela som, že ma povedie ďalej. Kľačala som a vedela som, že človek mi nepomôže, ale Boh áno. Lebo Pán Ježiš zvíťazil aj nad smrťou. On mi ukázal smer. Volala som: Pane, neodídem od teba, kým ma nepožehnáš.

Boh mi otvoril duchovný zrak

Pán mi pri čítaní otvoril duchovný zrak, zrazu som videla Jeho lásku. Otcovi som poveda, že Ježiš prekonal smrť. On mi povedal, že nech mu viac nič nehovorím. No ja som sa za neho modlila a on začal volať k Bohu. Vyznával svoje hriechy a prijal nový život a začal sa tešiť. Odvtedy už nikdy viac alkohol do rúk nezobral. Svoj dom premenil na dom modlitby. Všade, kam chodil zvestoval Krista. Tak žil až do svojej smrti.

Ani smrť môjho syna Jarka nebola zbytočná. Ja som sa obrátila k Bohu. Môj otec sa obrátil k Bohu. Obrátila sa moja stará mama. Keď zomierala, tak povedala: „Neveleda som sa odpútať od vecí tohto sveta, no teraz viem, že idem k Pánovi Ježišovi. On ma čaká“. A tak odišla v pokoji.

Za všetko patrí vďaka Bohu, že Boh použil aj smrť môjho syna.

Božie zázraky počas mojej práce v ústave

Pracovala som ako terapeút v ústave a videla som veľa Božích zázrakov. Boh zmenil človeka s depresiami a bez východiska na človeka nádeje a viery. A na druhý deň už o tomto zázraku hovoril ostatným. To je ten najväčší zázrak – keď Boh prevedie človeka zo smrti do života. Boh hovorí, nebojte sa, ja som s vami po všetky dni. Videla som ľudí posadnutých a vyslobodených, ľudí zomierajúcich a zmierených s Bohom. Videla som, ako Boh zmenil týchto ľudí.

ďakujem vám bratia a sestry, že ste nás prijali a túžim pracovať na Pánovej vinici, kde má pošle.

Nech je Jeho meno požehnané.