Jaroslav Bán - 18. júna 2023

Ako byť otcom podľa Biblie?

To najväčšie prikázanie je prioritou pre každého človeka a teda aj otca. Dobrým otcom nemôžeš byť, keď nebudeš milovať svojho Boha celým srdcom, mysľou a dušou. Božie pravdy by sa mali deti naučiť predovšetkým od svojich rodičov. Ani besiedky, ani dorast nemôžu túto službu plnohodnotne nahradiť. Ako teda byť otcom podľa Písem?

Citát z Biblie: Deuteronomy 6:25, Deuteronomy 6:1-9

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Ďalšie kázne

Powered by Series Engine