Chceme o Vás počuť

Aj tvoj život sa môže zmeniť v moci Krista

predelenie textu