Krst na vyznanie viery

Krst na vyznanie viery

V nedeľu 11. júna sme mohli byť svedkami piatich Božích detí, ktoré sa rozhodli vyznať verejne svoju vieru v biblickom krste ponorením. Ich svedectvá hovoria o tom, že im Boh ukázal ich hriešnosť, v pokore Mu vyznávali svoje hriechy a prijali Ho do svojho života ako Pána a Spasiteľa.

Podaril sa aj reparát Tamarky, ktorá kvôli snehovej kalamite nemohla prísť na predchádzajúci krst v zime :-).

Krst ponorením je úžasným symbolom Kristovej smrti – Jeho pochovania a Jeho slávneho zmŕtvychstania. Ako sa píše v Biblii v Rim 6,4 – Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života.

Radujeme sa spolu s krstencami z veľkej Božej milosti, že mohli takto verejne vyznať svoju vieru v Krista, ich Záchrancu a prajeme im Božie vedenie a požehnanie do ďalšieho života viery.

Slávnosť krstu – video

Fotogaléria zo slávnosti krstu