Prvý baptistický zbor v Košiciach je presne to miesto, kde sa bežní ľudia stretávajú so živým Bohom.

Vzájomne si pomáhame, aby sme rástli a stali sa takými, akými nás chce mať Boh – učeníkov Ježiša Krista, ktorí milujú Boha a ľudí okolo seba a ktorí sa rozhodli Bohu slúžiť svojimi životmi.

Nezáleží na tom, ako sa obliekaš. Nezáleží na tom koľko máš rokov.

Nezáleží na tom odkiaľ si. Nezáleží na tom, koľko máš na bankovom účte.

Nezáleží na tom, koho si volil a hoci nie si dokonalý, nemusíš sa na nič hrať.