Manželský večer 2021 – stretli sme sa v online priestore

Manželský večer 2021 – stretli sme sa v online priestore

Aj tento rok sme sa stretli na manželskom večeri, aby sme si zasúťažili, zasmiali sa, vypočuli si rozhovor na tému bezpečnosť v manželstve a oslávili Boha, darcu života i duchovnej záchrany. Sviečky neboli, večera chýbala, vzájomné rozhovory sa nekonali, no napriek tomu sme boli zjednotení v Kristovi. Sme vďační aj za túto formu spoločenstva. Ďakujeme hosťom Katke a Slávovi Slávikovi, že prijali pozvanie a nebáli sa otvorene hovoriť o svojom prežívaní bezpečnosti v manželstve.

Uvedomujeme si, že naše manželstvá sú vzácne, sú odrazom Božej jednoty a Jeho lásky voči cirkvi a skutočnú bezpečnosť môžeme prežívať iba s Ním. Bezpečnosť vychádza z toho, že nás Boh drží vo svojej ruke a posilňuje nás každý deň. Bezpečne sa cítime, keď nás ten druhý partner prijíma takých akí sme a tiež keď sme mu verní.

A viete, ako sa povie plavčík po Bulharsky? Spasiteľ. Keď sa topíme v mori, tak nás plavčík vytiahne alebo nám hodí záchranné koleso. Keď sa topíme vo vzťahoch, problémoch, nedokonalosti a samozrejme v hriechu, zachrániť nás môže iba Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stal naším Spasiteľom.