Mládež – veľkonočné posolstvo piesní, modlitieb a čítaného textu z Biblie