Modli sa za našu vládu

Modli sa za našu vládu

Chceš žiť pokojný a tichý život? – modli sa za našu vládu

Napomenutie

„Napomínam teda, aby sa predovšetkým konali prosby, modlitby, prímluvy a poďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí sú vo vysokom postavení, aby sme žili pokojný a tichý život vo všetkej pobožnosti a počestnosti.“ (1Tim 2,1-2)

Tak, a máme za sebou 8. slobodné voľby do Národnej rady SR. Včera sme si zvolili zástupcov, ktorí budú riadiť život na Slovensku. Bez ohľadu na to, či sú tam tí, ktorých sme chceli my, Božie Slovo nám hovorí, aby sme sa za vysokopostavených ľudí modlili.

Je to napomenutie pre cirkevný zbor v Efeze! Napomenutie pre cirkevný zbor na Slovenskej jednoty 16 v Košiciach! Ak chceš žiť pokojný a tichý život, tak sa modli za našu vládu.

Dôvod napomenutia k modlitbám

Dôvod je jasný, „aby sme žili pokojným, tichý, pobožný a počestný život.“ Samozrejme, že taký život by sme chceli a akosi automaticky si myslíme, že to je jediné za čo sa máme modliť pri vysokopostavených ľuďoch. Aby nám slúžili…

Apoštol Pavel však jedným dychom pridáva, aby sme sa modlili za spásu všetkých! A takto môžeme čítať toto napomenutie, modliť sa predovšetkým za tých, ktorí sú vo vysokom postavení. Dokázali by sme urobiť taký záväzok? Že sa budeme pravidelne modliť za spásu poslancov? Spásu členov vlády a ďalších členov exekutívy?

Modlitby za spásu vysokopostavených

Modliť sa za ich spásu, pretože to je najväčší nástroj Božej milosti, cez ktorý prichádza spravodlivosť do krajiny. Pochopenie, že je iba jeden Boh, pochopenie, že je jediný prostredník Boha – Ježiš Kristus. Tomuto Bohu sa budú zodpovedať za správu krajiny. Okrem modlitieb za všetkých vysokopostavených, modlime sa za veriacich ľudí v parlamente a vo vláde. Aby zobrali vážne a zodpovedne to, že ich tam Pán postavil, aby boli hlásateľmi a učiteľmi viery a pravdy.

Zložme teda hnev a sváry a pozdvihujme svoje sväté ruky v modlitbách na každom mieste.

S láskou

Dalibor Smolník,

kazateľ zboru