Môj život s Kristom – Rasťo Štepita

Filmový medailón Rasťa Štepitu o živote s Kristom, o radosti zo spasenia, o zbore BJB Košice, ale aj otvorene o tom, z čoho sa teší a čo ho trápi.