OSM 2019 sobota ráno – chvály

Piesne

  • Budeme chváliť meno Ježiš
  • Ty si Svätý, Ty si mocný
  • Hospodin zástupov
  • S Tebou je lepší jeden deň
  • Môj Boh vďaka Tebe dýcham
  • Ďakujem za kríž Tvoj