Sunday Café – zborová kaviareň
Project

Sunday Café – zborová kaviareň

Príjmite pozvanie na nedeľnú kávu po hlavnom zhromaždení. V pohodovej atmosfére máte jedinečnú príležitosť spoznať nových ľudí a položiť akúkoľvek otázku. Každý je srdečne vítaný.

Pomoc núdznym
Project

Pomoc núdznym

Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa!
Financovanie a varenie polievky pre núdznych v spolupráci so zborom ECAV - Diakonia Samaritán.
Pridáš sa k nám?

Večer pre manželské páry
Project

Večer pre manželské páry

Večer pre manželské páry je otvorený pre všetky manželské páry, zvyčajne sa konajú na Valentína a to s cieľom oslavovať manželstvo ako také. Všetci môžeme zažívať požehnanie z hlbšieho vzťahu s našimi partnermi.

Rodinný výlet
Project

Rodinný výlet

Rodinný výlet je skvelá príležitosť pre lepšie spoznanie ľudí a rodín zo zboru, budovanie priateľstiev, spoločné rozhovory, uctievanie, vyučovanie ale aj spoločnú zábavu pri turnajoch, súťažiach, aukcii, opekačke...

Mládežnícka služba
Project

Mládežnícka služba

každý piatok o 18:00, Prvý baptistický zbor v Košiciach, Slovenskej jednoty 16

vedenie: Filip Čurilla