Pomoc núdznym
Project

Pomoc núdznym

Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa!
Financovanie a varenie polievky pre núdznych v spolupráci so zborom ECAV - Diakonia Samaritán.
Pridáš sa k nám?