Sunday Café – zborová kaviareň
Project

Sunday Café – zborová kaviareň

Príjmite pozvanie na nedeľnú kávu po hlavnom zhromaždení. V pohodovej atmosfére máte jedinečnú príležitosť spoznať nových ľudí a položiť akúkoľvek otázku. Každý je srdečne vítaný.

Pomoc núdznym
Project

Pomoc núdznym

Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa!
Financovanie a varenie polievky pre núdznych v spolupráci so zborom ECAV - Diakonia Samaritán.
Pridáš sa k nám?