Chvály a uctievanie
Project

Chvály a uctievanie

Tou najhlbšou podstatou uctievania je opravdivé poznanie Boha a následná odozva nášho srdca na toto poznanie v tom, ako si Boha vážime, ceníme, ako sa z neho tešíme a ako nad všetko zemské nás Boh vo všetkom napĺňa.