Pomoc núdznym

Pomoc núdznym

Podávame pomocnú ruku

Ako zbor sme prijali ponuku pomáhať s financovaním a varením polievky pre núdznych v spolupráci so zborom ECAV – Diakonia Samaritán, Zvonárska ul 23, Košice. Polievku varíme podľa rozpisu služieb v pondelky a v stredy pomáhame s financovaním projektu.

Motto pre službu

Lebo chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Mt 26,11

Ak brat alebo sestra sú bez šiat a chýba im denný pokrm, čo im pomôže, ak im niekto z vás povie: Choďte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa! — no nedáte im, čo potrebujú pre telo? Jakub 2: 15-16

Cieľ služby

Zabezpečiť suroviny, uvariť polievku a vydať ju v priestoroch Evanjelickej diakonii Samaritán zboru ECAV na Zvonárskej ulici č. 23, pre cca. 50 ľudí, 0,5 l na jedného stravníka.

Termín služby

Zvyčajne od októbra po koniec mája – každý pondelok. Výdaj stravy začína o 13.00. v dvoch etapách po 25 ľudí. Výdaj stravy sa môže podľa potrieb služby meniť, preto je nevyhnutné si tento čas overiť u organizátora – Občianske združene Útočište.

Miesto služby

Varenie podľa osobnej voľby (doma, kuchyňa modlitebne BJB, diakonia ECAV). Máme zakúpene dve 20l varnice pre prenos uvarenej polievky. Výdaj – Diakonia Samaritán ECAV, Zvonárska 23.

Možnosti zapojenia sa do služby

  • Finančná podpora: Bank.účet SLSP: SK39 0900 0000 0000 8213 5215, variabilný symbol: 0844
  • Varenie a výdaj stravy
  • Doprava a pomoc pri výdaji, filter na bráne

Chcem sa zapojiť do tejto služby