Seniori

Seniori

Stretnutia seniorov

V každom veku je priestor na duchovný rast. Stretnutia seniorov sú poobedia spoločného uctievania nášho Pána s témou zameranou na hlbšie poznanie a porozumenie Božieho slova, modlitieb za každodenné zápasy ako aj osobných rozhovorov. Sú to obohacujúce stretnutia pre nás veriacich – pravidelných návštevníkov, ale aj pre pozvaných priateľov a známych.

Stretnutia seniorov sú pravidelne každú tretiu nedeľu v mesiaci o 15:00 a sú otvorené pre všetkých seniorov.

Výlet pre seniorov

Je príležitosť vyjsť z každodennej rutiny bežného života do prírody, niečo si spolu uvariť, duchovne rásť a lepšie sa spoznať. Je to celodenné stretnutie, ktoré sa zvyčajne odohráva raz ročne v júni v krásnom prostredí na Zlatej Idke a je otvorený pre všetkých seniorov.