Večer pre manželské páry

Večer pre manželské páry

Oslava manželstva ako úžasnej Božej inštitúcie

Každé manželstvo má priestor k rastu a my všetci môžeme zažívať požehnanie z hlbšieho vzťahu s našimi partnermi. V dnešnej dobe je tak ťažké si popri práci, všetkých povinnostiach okolo rodiny a domácnosti nájsť čas pre naše manželstvo. Bez ohľadu na to ako dlho ste ženatý/vydatá je stále priestor na spoznávanie Božieho plánu pre Vaše manželstvo a objavovanie nových poznatkov o vzťahu s Vaším partnerom.

Večer pre manželské páry je príležitosť pre bližšie spoznanie ľudí z nášho spoločenstva, pre budovanie priateľstiev ako aj príležitosť pre pozvanie priateľov do zboru. Sú to večery spoločného uctievania nášho Pána s témou zameranou na manželstvo a tiež plné zábavy pri aktivitách a zdieľaní našich zážitkov z manželstva. Tieto spoločné stretnutia pomáhajú budovať autentické priateľstvá, vzájomne sa spoznávať a zdieľať sa zo života nášho manželstva.

Večer pre manželské páry je otvorený pre všetky manželské páry, zvyčajne sa konajú na Valentína s cieľom oslavovať manželstvo ako také.

Ako sme stihli Manželský večer skôr, než prišla Korona

Ako sme stihli Manželský večer skôr, než prišla Korona

V rámci Národného týždňa manželstva sme v roku 2020 pripravili ďalší ročník Manželského večera. Tentokrát sa to nieslo v duchu "Náš príbeh". Každý pár má svoj príbeh - ako sme sa dali dohromady a ako prežili šťastné ale aj ťažké obdobia spoločného života. Uprostred všetkých týchto príbehov stojí Boh...