Ženy spolu

Ženy spolu

Toto mesačné stretnutie je otvorené pre ženy rôzneho veku, ktoré túžia lepšie spoznať Boha skrze Biblické štúdium a zároveň chcú budovať vzájomné vzťahy s inými ženami. Je to biblické štúdium spojené s možnosťou sa zdieľať na osobnej úrovni v menších skupinách. Každé stretnutie začína neformálnou chvíľou v zborovej kaviarni, pri nejakom horúcom nápoji a v neformálnych rozhovoroch. Druhá časť stretnutia je v zborovej jedálni. Počas stretnutia prebieha biblické štúdium, kde sa ženy snažia zodpovedne a dôkladne študovať danú tému alebo text z Biblie. Táto časť má dve časti a trvá približne hodinu a pol. Najprv spolu študujú Bibliu, potom sa rozdelia do menších skupiniek, kde uvažujú o tom ako sa ich daná téma osobne dotýka. Toto je aj priestor pre spoločné modlitby. Celé stretnutie trvá približne dve hodiny. Spoločné stretnutia sú každý tretí pondelok v mesiaci od 17.30 do 19.30.

vedie: Laura Smolníková