Pozdrav z misie od Petriľákovcov

Pozdrav z misie od Petriľákovcov

Milí priatelia,

ubehlo niekoľko mesiacov, a tak je tu znova krátky prehľad noviniek v našej misijnej službe na Ukrajine. Pohodlne sa usaďte.

Prečo stále Kairos?

Začneme rovno s jedným svedectvom. Prečo stále píšeme o Kairose a robíme kurz Kairos? Na septembrovom kurze sestra Iryna (učiteľka spevu) prijala prorocké slovo, že bude slúžiť národu s veľkou bolesťou – vedela, že sa jedná o utečencov, ktorých je na západnej Ukrajine aj v našom meste veľa. Iryna bola sama jednou z nich – ešte v prvej vlne v roku 2014. Nedávno nám napísala takúto správu:

„Zdravím Róbert. Chcem povedať svedectvo, že som sa predsa len odvážila zorganizovať koncert o ktorom sme hovorili po stretnutí absolventov kurzu Kairos. Na koncerte bolo 67 ľudí, z toho 40 neveriacich, takmer všetko utečenci. Moji priatelia svedčili o Božej prítomnosti, ľudia plakali a hovorili ako sa cítia pokojne. Modlím sa za ich integráciu s cirkvou. Kairos urobil nečakaný obrat v mojom živote. Už pripravujem program na ďalší koncert.“

Kairos je skvelý nástroj, prostredníctvom ktorého môžeme ľudí mobilizovať a vystrojovať pre žatvu medzi národmi. Je to veľmi efektívne – koncert sme neorganizovali my a zároveň sme mohli vidieť ovocie tejto práce.

Iryna, pre ktorú bol Kairos prelomový

Vo februári sme zorganizovali inštruktorský kurz, kde sa Iryna a 5ti ďalší ľudia pridali do nášho zborového tímu. Traja z nich sa následne už podieľali na druhom kurze Kairos v našom zbore a mohli tak rásť ako služobníci. 


Inštruktori a absolventi inštruktorského kurzu Kairos z nášho zboru

Už po dvoch dňoch sme pre veľký záujem museli registráciu na kurz uzavrieť. Na Kairose sme znova videli ako Boh dáva novú perspektívu, odhaľuje svoje srdce, ktoré bije pre všetky národy a posúva účastníkov vpred. Špeciálne požehnaný čas sme mali na skupinkách. To stojí za to aj cez značnú organizačnú záťaž, ktorú Kairos prináša 🙂

Kurz Kairos mi ukázal celistvý obraz Starého a Nového zákona, a to ako ja môžem byť súčasťou Božieho plánu v dosahovaní národov. Odporúčam ho každému veriacemu človeku bezohľadu na to, v akej oblasti slúži, pretože Kairos skutočne pomáha lepšie porozumieť Božiemu srdcu a zapaľuje milovať každý národ!“ (Sofia, líder mládežníckej dievčenskej služby)


Skupinky na Kairose (vpravo Sofia)

Absolventi a inštruktori posledného kurzu Kairos v našom zbore

Ďalšie služby

Od nového roku som sa stal súčasťou zborovej rady. Na jej pravidelných stretnutiach riešime víziu či praktické výzvy v rámci zboru. Začiatkom roka sme boli spolu na spoločnom retreate, kde sme mali priestor zdieľať sa, modliť sa, diskutovať a odpočívať 🙂


Spoločný pastorský retreat

Vo februári som slúžil na mládeži na tému Žalmu 34 a tiež na teenagerských bohoslužbách –  hovoril som o identite. Keď sa za nás modlil náš vysielajúci zbor v auguste, tesne pred našim návratom na Ukrajinu, prišlo slovo, že vstupujeme do nového obdobia, kde budeme vidieť aj fyzické zázraky. Na poslednom koncerte chvál som slúžil v modlitebnom tíme na výzve a asi 9 z 10tich ľudí prosilo o modlitbu za uzdravenie, očakávame Boží pohyb. Koncert bol zavŕšením 3 týždňového pôstu, počas ktorého sa naša mládež modlila za Ukrajinu a za vyslobodenie nášho mládežníka Maxima zo zajatia.


Služba na mládeži


Služba na teenagerských bohoslužbách


Mládežnícky koncert cvhál

Naďalej pokračujem v evanjelizačných či učeníckych stretnutiach, prosím modlite sa za ne. Na foto môžete vidieť opäť Juliána (ktorému evanjelizujem). Julián priviedol svojich kamarátov na vianočný koncert v našom zbore – bolo prekvapujúce, že s niektorými z nich sme sa rozprávali ešte na letnej evanjelizácii LFTN, Božia práca s nimi pokračuje. 

Julián (vedľa mňa) a jeho priatelia

V domácich skupinkách sa blížime do finálnej fázy prípravy, a práve v priebehu marca by sme mali mať už prvú:)  Máme na ňu prihlásených 10 ľudí – modlite sa prosím nech táto naša spoločná služba s Ivkou prináša svoje ovocie.

Boli sme na Slovensku

V januári sme na dva týždne navštívili Slovensko. Cestovali sme hlavne kvôli niekoľkým úradným záležitostiam. Popritom sme však strávili aj čas s rodinou, priateľmi. Tiež sme radi, že sme prišli práve, keď prebiehal aliančný týždeň, a tak sme sa mohli stretnúť s bratmi a sestrami a viesť modlitebný blok za Ukrajinu. Na konci našej cesty sme boli v našom materskom zbore AC Nitra (Equippers), ktorý je tiež zastrešujúcim zborom našej misie.

S rodinou a priateľmi na Slovensku

Po našom návrate do Ľvova sme prišli do jednej z doteraz najhorších fáz. Nešla nám elektrika, boli sústavné sirény aj raketové útoky. Potom sa chvála Bohu energetická situácia na toľko zmenila, že sme už cca 3 týždne nonstop s elektrikou, a tak sa mnohé veci stali normálnejšími. Modlite sa ďalej za Ukrajinu, aj v priebehu najbližších dní je zvýšené riziko masového raketového útoku.

Rodina

Od minulého mesiaca Nátanko začal navštevovať škôlku pre deti s autizmom (zatiaľ 3x za týždeň na 2 hodiny). Počas našej návšteve na Slovensku mu bola stanovená diagnóza: detský autizmus. Veľkou výzvou je pre neho fungovanie v dvojjazyčnom prostredí, preto vás veľmi prosíme o modlitby za túto sféru a Boží prielom!

Zastrešujúci zbor

Od nového roku našu službu plne zastrešuje zbor Apoštolskej cirkvi v Nitre (Equippers SK). Ďakujeme zboru ONN Banská Bystrica za doterajšie spoluzastrešenie a kľúčovú podporu pri zrode našej misijnej vízie!

Povzbudenie

Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.(Gn 50,20)
Koncom roka sme išli niekoľkými ťažšími situáciami – aj ako rodina, aj ako Ukrajina. V jedno ráno sa ma Boh dotkol cez toto slovo, ktoré povedal Jozef svojim bratom rozumejúc, že Boh všetko zlo zmenil na dobro. Niekedy nerozumieme prečo sa niektoré veci dejú, prečo sa nenapĺňajú sny, ktoré nám dal.  Boh má moc akékoľvek životné okolnosti, to, čo sa nám nepriateľ snažil ukradnúť obrátiť na dobré! To je našou nádejou pre náš život aj pre Ukrajinu. Niekedy si neviem predstaviť ako sa tie hrozné veci, ktoré sa tú dejú môžu obrátiť na dobré – ale On má tú moc! Je Boh, ktorý mení zlé na dobré, a táto skúsenosť s Božou transformujúcou mocou prináša to, že veriacemu všetko slúži na dobré!

Modlitebné potreby

O modlitebných potrebách sme viackrát písali už v jednotlivých odsekoch 🙂

Financie

Ďakujeme za vašu vernú finančnú podporu, vďaka ktorej môžeme žiť život v službe!

 SK50 8330 0000 0023 0189 1934

S pozdravom Petrilákovci