Slovo k adventnému obdobiu

Slovo k adventnému obdobiu

Adventné obdobie v Starej zmluve

Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema.
Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je
pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice.“
(Zach 9,9)

Prorocký pohľad do budúcnosti

Prorok Zachariáš vo svojom prorockom pohľade do budúcnosti povzbudzuje Boží vyvolený ľud k radosti a plesaniu, pretože vidí prichádzať kráľa. Ten kráľ bude spravodlivý a prinesie víťazstvo. Dosiahne to ako pokorný a jazdiaci len na osliatku. V domnelej slabosti preukáže moc! Cieľom jeho misie bude hlásať pokoj národom aj jednotlivcom. Duchovnou silou mu bude pokora a moc Ducha Božieho.

Adventné obdobie 2019 je už plne rozbehnuté.

Prajem vám, aby ste v tomto predvianočnom čase zažívali prítomnosť nášho, nad hriechom a Zlom víťaziaceho kráľa, Pána Ježiša Krista. Aby Jeho pokoj víťazil nad všetkým nepokojom alebo strachom v tomto vraj, „pokojnom“ čase. Nech sa Jeho pokora a prítomnosť Jeho Ducha stáva vašou silou na každý deň.

Pokojný zvyšok Adventu a Vianoce nech patrí ľuďom pokory a očakávania na Boha.

S láskou
Dali Smolník,
kazateľ zboru