Nedajme sa pohltiť koronou
Článok

Nedajme sa pohltiť koronou

S istotou, silnejšou ako len zdanie, musíme povedať, že táto pandémia nadobúda apokalyptické (hrozivé) rozmery. Môžeme s istotou povedať, že to bude dlhší zápas ako na 2-3 mesiace. Zápas o naše duchovné hodnoty, zápas ekonomický, zápas o zdravie, zápas o našu ľudskosť. Svet už nebude rovnaký. V dobrom aj zlom.

Modli sa za našu vládu
Článok

Modli sa za našu vládu

Tak, a máme za sebou 8. slobodné voľby do Národnej rady SR. Včera sme si zvolili zástupcov, ktorí budú riadiť život na Slovensku. Bez ohľadu na to, či sú tam tí, ktorých sme chceli my, Božie Slovo nám hovorí, aby sme sa za vysokopostavených ľudí modlili.