Slovo k adventnému obdobiu
Článok

Slovo k adventnému obdobiu

Prorok Zachariáš vo svojom prorockom pohľade do budúcnosti povzbudzuje Boží vyvolený ľud k radosti a plesaniu, pretože vidí prichádzať kráľa. Ten kráľ bude spravodlivý a prinesie víťazstvo.