Verím, že Ježiš je môj osobný Spasiteľ

Verím, že Ježiš je môj osobný Spasiteľ a že sa o mňa stará. Som presvedčený, že ma nič neodlúči od Božej lásky v Ježišovi Kristovi.