Message

Ako byť otcom podľa Biblie?

kázeň zo série "Rôzne." To najväčšie prikázanie je prioritou pre každého človeka a teda aj otca. Dobrým otcom nemôžeš byť, keď nebudeš milovať svojho Boha celým srdcom, mysľou a dušou. Božie pravdy by sa mali deti naučiť predovšetkým od svojich rodičov. Ani besiedky, ani dorast nemôžu túto službu plnohodnotne nahradiť. Ako teda byť otcom podľa Písem?