Dalibor Smolník - 1. januára 2021

Boh činí nové veci

Ako žiť s pohľadom viery do budúcnosti? Boh nechce, aby sme ostali v Egypte alebo Babylónii. Chce v našom živote konať nové veci. Ako to robiť? Boh dáva návod - nespomínajte predchádzajúce veci, odpúšťajte druhým a všímajte si nové veci, ktoré činí Boh.

Citát z Biblie: Izaiáš 43:11-28

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine