Dalibor Smolník - 23. februára 2020

Manželstvo - zrkadlo evanjelia #2

Po kázni o biblickom význame manželstva, ktorý sa nachádza v Liste Efežanom 5:21-33, Dalibor Smolník pokračuje v téme o manželstve, a zameriava sa na úlohu veriaceho manžela v tomto zväzku. Viac informácií o našom Baptistickom zbore nájdete na https://kosicebaptist.sk

Citát z Biblie: Efezanom 5:21-33

séria: "Manželstvo - zrkadlo evanjelia"

Viac od rečníka "Manželstvo - zrkadlo evanjelia"

Powered by Series Engine