Dalibor Smolník - 28. marca 2021

Nenávisť k vlastnej duši prináša jej večné zachovanie

Ako zachovať svoj život do večného života? Vo veľkom zástupe ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na Kristov vstup do Jeruzalema, nachádzame rôzne skupiny ľudí – tí, pre ktorých sa stal nepriateľom, pretože ich usvedčoval z hriechu a falošnosti, tí, ktorí ho chcú vidieť zo zvedavosti a aj tí, ktorí túžia vidieť zázrak. Ale to na večný život nestačí. Nemôžeš sa uspokojiť iba s vierou, informáciou, tradíciou ľudí okolo seba, ale ty sám musíš Krista stretnúť a jeho sa opýtať na to, či je Mesiášom aj pre tvoj život. Kristus nám dáva odpoveď – ak chceš zachovať svoju dušu, najskôr sa jej musíš vzdať. Ako to urobiť, keď táto doba fandí sebaláske? Máme sa radi, máme radi svoju autonómiu, svoje vlastné metódy. Na všetky tieto otázky dáva Boh vo svojom Slove jasné odpovede.

Citát z Biblie: Ján 12:20-36

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine