Dalibor Smolník - 7. marca 2021

Nepovieš falošného svedectva

Ako je to s tvojím životom? Si spokojný v Bohu, alebo ťa ženú túžby po veciach tohto sveta? Nepožiadaš znamená, že nebudeš prahnúť po veciach niekoho iného. Prahnutie po niečom, čo patrí inému, je moje zlyhanie lásky voči blížnemu. Keď prahneme po veciach, tak uvažujeme prevažne o sebe, o našom prospechu. Prahnutie je aj vyjadrením našej nespokojnosti voči ľuďom a voči Bohu. Boh ti však dáva ďaleko viac, ako pominuteľné veci, po ktorých túžiš.

Hovorenie pravdivých slov odráža Boží charakter. Nikto z nás by nechcel, aby na súde zaznelo falošné svedectvo, najmä ak by malo zaznieť proti nám. Toto prikázanie zakazuje každú faloš, každé klamstvo, nielen to na súdnom dvore. Sila jazyka je obrovská - slovom môžeme niekomu priťažiť, ale slovom môžeme aj povzbudiť. Nová zmluva bližšie rozširuje toto prikázanie o sváry, žiarlivosť, rivalitu, ohováranie, nadutosť, klebety… Zvlášť nebezpečné je ohováranie. Dobrá povesť je viac ako hocijaké bohatstvo. Ten, kto vynáša na druhého zlé je blázon. Podľa rabínskeho príslovia ohováranie zabíja troch - toho, kto ohovára, toho, o kom hovorí a toho, kto ho počúva. Ak chceme skutočné riešenia, tak to bude bolieť. Diabol a všetci jeho posluhovači budú žalovať na vyvolených Božích, ale Pán Ježiš sa prihovára za nás. Kde sme my? Sme ľudia, ktorí sa prihovárajú za druhých, alebo priťažujeme druhým? Túžime, aby naše svedectvo bolo pravdivé a aby druhých budovalo a prinieslo svedectvo o Bohu, záchranu a nádej.

Citát z Biblie: Exodus 20:16

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine