Dalibor Smolník - 31. mája 2020

Neuhášajte Svätého Ducha

Duch svätý je osoba. Cíti, učí, zjavuje, vysvetľuje a pripomína. Udeľuje duchovné dary podľa svojho uváženia. Pán Ježiš hovorí o Duchu ako o osobe. Čo uháša Svätého Ducha? 1. každý náš hriech, pretože On je svätý 2. keď žijeme kresťanský život ako siroty - neznajúc svoju identitu v Bohu - Ján 14:18, Rim 8:15-16 a keď sa spoliehame vo všetkom na seba samého 3. keď nežijeme s Duchovm v spoločenstve - Ján 14:20

Citát z Biblie: Ján 14:15-26, 1. Tesaloničanom 5:19

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine