Dalibor Smolník - 1. novembra 2020

Neurobíš si modlu

Prestúpiť jedno Božie prikázanie znamená porušiť všetky ostatné. Ak nemilujem ľudí, nemilujem ani Boha. Ak nemilujem Boha, nemilujem ani ľudí tak, ako by som mal. To, že Boh musí človeku prikazovať, aby si neučinil rytinu - modlu, hovorí o tom, že v človeku je hlboká tendencia si vyrábať modly a potom sa im klaňať a slúžiť im. Modla či rytina skrýva hlbší koncept než len predstavu, že je to vyrezávané drevo, čo odliaty kov. Modlárstvo je duchovný proces - je to proces deštrukcie. Tragédiou modlárstva je to, že človek, ktorý sa v ňom nachádza, si to ani neuvedomuje. A nakoniec modlárstvu podriaďujeme aj svoj život. Tým, že nás Boh upozorňuje na modloslužbu, vyjadruje svoju lásku k nám - on je Boh, ktorý je žiarlivý.

Citát z Biblie: Exodus 20:4-6

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine