Dalibor Smolník - 10. januára 2021

Novoročné pozvanie k uctievaniu v duchu a v pravde #1

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh? Nie je to stretnutie s tradíciou, ružencom, hudobným prevedením, modlitebnou knižkou, nábožnou a liturgickou literatúrou, filozofickou ideou, ale je to osobné stretnutie s Bohom. Pri stretnutí s Kristom sa Pán Ježiš dáva poznať žene Samaritánke. Povie: Ja som to, ktorý hovorím s tebou.

Citát z Biblie: Ján 4:20-24

séria: "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Chceli by sme sa v roku 2021 stretávať s Bohom a Pánom celého vesmíru? Túžime po takýchto stretnutiach s Kristom? Po stretnutiach, ktorých iniciátorom je sám Boh?

Viac od rečníka "Novoročné pozvanie k uctievaniu v Duchu a v pravde"

Powered by Series Engine