Ondrej Kolarovský - 11. júla 2021

Paradoxy Jonášovej misie

Kto to bol Jonáš a aký bol jeho problém? Strach, lenivosť? Ježiš hovoril o Jonášovi ako o skutočnej historickej osobe. Najväčší zázrak nebola Jonášova skúsenosť pohltenia veľkou rybou ale zázrak pokánia Asýrčanov. Aj napriek tomu, že Jonáš si toto pokánie nevedel predstaviť. Jonáš utekal od Boha, od ľudu. Ako ovplyvnili jeho rozhodnutia ostatných ľudí? A čo my? Nekonáme podobne ako on? Boh nezachránil iba Ninive ale aj samotného Jonáša.

Citát z Biblie: Jonáš 1:1-10

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine