Jaroslav Bán - 21. marca 2021

Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi

V Božom Kráľovstve je Boh nielen Kráľom ale aj Pomocou. Boh nás stvoril s potrebou pomoci. To nie je zlyhanie, hanba, ale uznanie Božieho dizajnu. Zmysel našej existencie nevyriešíme bez pomoci. Čo je ale riešením nášho problému pomoci? Prečo sa chudobný a chorý Lazar ocitol v nebi a ten boháč v pekle? Peklo je miesto rozkladu a spravodlivosti. Naopak v nebi sa veci obnovujú, lebo Boh je zdrojom dobrého a života. Peklo je miesto, kde Boh nechal človeka aby si išiel vlastnou cestou. Peklo nie dôsledkom nedostatku informácii o tomto mieste. Je niečo nespravodlivé na pekle? Mnohí z nás by sme radi pomohli iným a uvedomujeme si, ako ťažké je v pravde pomáhať jeden druhému. Evanjelium je v tom, že vzájomná pomoc medzi sebou je možná, ak je cez Pána Ježiša Krista.

Citát z Biblie: Lukáš 16:19-31

séria: "Ježišove podobenstvá - kázne"

Viac od rečníka "Ježišove podobenstvá - kázne"

Powered by Series Engine