Dalibor Smolník - 20. decembra 2020

Skutočná nádej v čase pandémie

Do dnešnej pandemickej situácie potrebujeme pravdivú nádej a pravdivý pokoj. Naša duša sa dokáže ľahko rozrušiť, znepokojiť a to nás môže paralyzovať. Aj v duchovnej oblasti. Sám Pán Ježiš sa priznáva k rozrušeniu svojej duše – Ján 12:27-28. Alebo Dávid, napriek tomu, že bol kráľ, aj on prežíva protivenstvá od ľudí. Je ako “stena na spadnutie”. Večné upokojenie prichádza iba cez Boha. Pokoj nepríde cez vakcíny, cez odstránenie všetkých konšpirácii a konšpirátorov, cez ochranné opatrenia, ale len skrze Boha. Áno, aj my ľudia v 21. storočí budeme mať súženia, no Kristu hovorí: “Dúfajte, ja som premohol svet.” – Ján 16:33

Citát z Biblie: Ján 12:27-28, Ján 16:33, Žalmy 61:1-6

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine