Dalibor Smolník - 25. októbra 2020

Vďačnosť ako každodenný zápas viery

Písmo je plné príbehov o vďačnosti. Upozorňuje na to, že ak neďakujeme, tak hrešíme. Je vďačnosť našim poznávacím znamením? Vďačnosť vychádza z viery v Božie dokonané dielo. Vďačnosť nie je závislá od našich pocitov. Vďačnosť to je viac než slová - je to postoj. Vyjadrenie viery v Božiu moc a lásku k nám. Máme byť vďační nielen v pozitívnych okolnostiach života, ale stále. V skúškach aj v pokušení. Veríme, že na každú skúšku dáva Boh aj východisko. Máme tak veľa dôvodov na vďačnosť a napriek tomu nie je pre nás tak samozrejmá. Vďačnosť nie je samozrejmá - je to každodenný zápas viery.

Citát z Biblie: 1. Tesaloničanom 5:16-18, Exodus 15:1-27, Exodus 17:15

séria: "Exodus"

Kázeň Dalibora Smolníka zo série Exodus.

Viac od rečníka "Exodus"

Powered by Series Engine