Jaroslav Bán - 2. apríla 2021

Ženy pod krížom

Tisícky nasledovníkov Krista sa postupom času zmenšuje na stovky, neskôr desiatky, až nakoniec pod krížom vidíme už iba apoštola Jána a štyri ženy. Ženy zohrávali výzamnú úlohu pri svedectve o posledných udalostiach Kristovej služby na zemi. Keď sa už zdalo, že je všetko stratené, tieto ženy nestrácajú vieru a odvahu. Asi sa niet čomu čudovať, že ženy boli prvé pri kolíske a prvé pri kríži. Nikdy nepoznali človeka ako je tento Ježiš… (Dorothy L. Sayers) Každá z týchto žien prežíva svoju osobnú hrôzu z ukrižovania Krista a bolesť z Jeho straty. Porozumením cene, ktorú On zaplatil za ich hriech, porozumeli aj svoje cene.

Citát z Biblie: Ján 18:1-40, Ján 19:1-42

séria: "Udalosti kríža"

Kázania na udalosti počas ktorých bol Kristus ukrižovaný.

Viac od rečníka "Udalosti kríža"

Powered by Series Engine