logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Jaroslav Bán - 3. januára 2021

Úloha Cirkvi v Novom roku

Úloha Cirkvi v Novom roku

Tento rok, keď pripadá Nový rok na sobotu sa nebude a nesmie trúbiť na roh šofar počas sviatku Roš Ha-šana. Prečo? Veď trúbenie je korunovaním Všemohúceho za jasotu ľudu. Vtedy prehlasujeme: „Ja Izraelita ťa korunujem za Kráľa...“ Ale toto korunovanie spôsobí tentokrát sám Hospodin! Už viac nie je potrebné ľudské trúbenie. Novozákonná cirkev aj v tomto roku potrebuje, aby Ježiš Kristus kraľoval v našich životoch. Aby toto kráľovstvo nestálo len na našom jasote a trúbení, ale na všetkom tom, čo nám Kristus ponúka – Božiu rodinu, život viery, Boží pokoj a Jeho dokonalý plán.

Citát z Biblie: Zjavenie 1:1-13

séria: "Rôzne"

Veríme, že Božie Slovo je stále aktuálne a má tebe a mne čo povedať aj v tejto hektickej dobe.

 

Viac od rečníka "Rôzne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj