logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Jaroslav Bán - 21. marca 2021

Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi

Ježišove podobenstvá - kázne

V Božom Kráľovstve je Boh nielen Kráľom ale aj Pomocou. Boh nás stvoril s potrebou pomoci. To nie je zlyhanie, hanba, ale uznanie Božieho dizajnu. Zmysel našej existencie nevyriešíme bez pomoci. Čo je ale riešením nášho problému pomoci? Prečo sa chudobný a chorý Lazar ocitol v nebi a ten boháč v pekle? Peklo je miesto rozkladu a spravodlivosti. Naopak v nebi sa veci obnovujú, lebo Boh je zdrojom dobrého a života. Peklo je miesto, kde Boh nechal človeka aby si išiel vlastnou cestou. Peklo nie dôsledkom nedostatku informácii o tomto mieste. Je niečo nespravodlivé na pekle? Mnohí z nás by sme radi pomohli iným a uvedomujeme si, ako ťažké je v pravde pomáhať jeden druhému. Evanjelium je v tom, že vzájomná pomoc medzi sebou je možná, ak je cez Pána Ježiša Krista.

Citát z Biblie: Lukáš 16:19-31

séria: "Ježišove podobenstvá - kázne"

 

Viac od rečníka "Ježišove podobenstvá - kázne"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj