logo televízie Košice Baptist

 

 

undefined

každú nedeľu o 9:30

predelenie textu

Vítame ťa na stránke nášho kresťanského spoločenstva v Košiciach.

 

Sme obyčajní ľudia ako ty.

Hľadali sme zmysel či poslanie pre svoje životy a túžili sme žiť lepšie, čestnejšie a čistejšie. Boli sme v neustálom kolotoči nášho snaženia o zmenu, ktorá neprichádzala. Až kým sme z Božej milosti nespoznali nášho Boha a Stvoriteľa.

Našou túžbou je žiť každý deň autentické kresťanstvo v našich rodinách, vzťahoch s priateľmi a kolegami.

Chceme ďalej šíriť lásku a pravdu, ktorú sme poznali u Pána Ježiša Krista bez ohľadu na vek, vzdelanie, spoločenské postavenie a kultúru.

 

 

 

 

 

Najbližšie udalosti

predelenie textu

Pridaj sa k nám

nechceme žiť náboženstvo ale život s Bohom

Najnovšia kázeň

Veríme Božiemu Slovu a moci Jeho Ducha

predelenie textu

Jaroslav Bán - 2. apríla 2021

Ženy pod krížom

Udalosti kríža

Tisícky nasledovníkov Krista sa postupom času zmenšuje na stovky, neskôr desiatky, až nakoniec pod krížom vidíme už iba apoštola Jána a štyri ženy. Ženy zohrávali výzamnú úlohu pri svedectve o posledných udalostiach Kristovej služby na zemi. Keď sa už zdalo, že je všetko stratené, tieto ženy nestrácajú vieru a odvahu. Asi sa niet čomu čudovať, že ženy boli prvé pri kolíske a prvé pri kríži. Nikdy nepoznali človeka ako je tento Ježiš… (Dorothy L. Sayers) Každá z týchto žien prežíva svoju osobnú hrôzu z ukrižovania Krista a bolesť z Jeho straty. Porozumením cene, ktorú On zaplatil za ich hriech, porozumeli aj svoje cene.

Citát z Biblie: Ján 19:1-42, Ján 18:1-40

séria: "Udalosti kríža"

Kázania na udalosti počas ktorých bol Kristus ukrižovaný.

 

Viac od rečníka "Udalosti kríža"

Powered by Series Engine

Služba

miluj svojho blížneho…

predelenie textu

Najnovšie príspevky

zo života zboru

predelenie textu

Rádio LOGOS
Detská Misia
Rádio Pokoj