Boh naplnil môj život šťastím

Boh naplnil môj život šťastím, dal môjmu životu význam, zmyselnosť, organizovanosť. Naplnil moje srdce pokojom a dal mi túžbu po každodennom čítaní Jeho slova. Ukázal mi moc modlitby a význam uctievania a stíšenia. Môj život nabral iný rozmer.

Po krste môj hriešny život nekončí – naopak začína sa ešte väčší boj – zápas s hriechom, pokušením a starým ja. Ale som jeho učeníkom a túžim ho nasledovať celým srdcom, mysľou i dušou.

Samo